Nasze Usługi

Funduszu Kryptowalutowy MERP jest stworzony dla wszystkich Inwestorów, którzy są właścicielami kryptowalut i którzy planują dokonywanie dalszych operacji na kryptowalutach
 • Dla wszystkich uczestników Funduszu, którzy stają się Inwestorami (uzyskują prawo do objęcia MERP), Fundusz oferuje atrakcyjną ulgę podatkową.  Dotyczy to także daniny solidarnościowej, to jest dodatkowego podatku dla osób osiągających dochód (m. in. z obrotu w kryptowalutach) powyżej 1 mln PLN rocznie.  Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4% (obok 19% podatku dochodowego)
 • Inwestorom zapewniona jest kontrola nad aktywami w Funduszu przy użyciu blockchain
 • Fundusz zarządzany jest przez spółkę prawa maltańskiego MITTELEUROPEO Ltd, natomiast działa o w formie spółki prawa cypryjskiego
 • Fundusz działa w oparciu o następujący schemat:
  • Inwestor wnosi do Funduszu portfel kryptowalutowy
  • Fundusz dokonuje transakcji na portfelu, w tym transakcje zbycia określonego portfela kryptowalut (na przykład na giełdzie) a aktywa/pieniądze otrzymane w zamian zapisuje na portfelu Funduszu. Fundusz może dokonywać kolejnych transakcji na takim portfelu.
  • Inwestor za każdy okres trzech miesięcy uczestniczenia w Funduszu otrzymuje od Funduszu kryptowalutę MERP
  • Inwestor może wycofać się z Funduszu, otrzymuje wówczas od Funduszu wszystko co wniósł do Funduszu lub aktywa/pieniądze, które otrzymał w zamian za wniesiony portfel kryptowalut