Fundusz Kryptowalutowy Mitteleuropeo

Fundusz kryptowalutowy Mitteleuropeo to pierwsze w Polsce rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z kryptowalut, w tym BTC i ETH, jako narzędzi inwestycyjnych.

Dzięki Mitteleuropeo Inwestorzy, których majątek składa się z kryptowalut mają możliwość dywersyfikacji swojego portfela, wymieniając swoje aktywa na inne inwestycje, na przykład nieruchomości, papiery wartościowe, inwestycje alternatywne.  Inwestorzy zyskują nie tylko możliwość poszerzenia portfela inwestycyjnego, ale także uczestniczą w zysku generowanym przez Fundusz.  Fundusz także został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić Inwestorom atrakcyjną ulgę podatkową.